Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση
Interamerican

Η Interamerican κατέχει κορυφαία θέση στην ασφαλιστική αγορά. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης όπως Ζωής, Υγείας, προστασία Περιουσίας , οχημάτων και επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση . Έχει δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα υγείας MEDISYSTEM, το σύστημα υγείας Bewell, το σύστημα επένδυσης Capital (επενδυτικά προϊόντα), τις καινοτόμες καλύψεις στο χώρο της Βοηθείας κ.λπ. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή MEDICLINIC,Ευρωκλινική Αθηνών, Medifirst πολυιατρεία), Βοηθείας και Αυτοκινήτου .Έχει διακριθεί ως κορυφαία Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες ασφάλισης. Παρέχει ασφαλιστικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας για: Υγεία, οχήματα, περιουσία, οικογενειακά & επιχειρηματικά προγράμματα καθώς και ασφάλιση εισοδήματος Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, προσφέρει εντελώς δωρεάν το πρόγραμμα «Ασφαλιστικός Γονέας» το οποίο σας παρέχει μείωση ασφαλίστρων!

evropaiki pisti
Η Υδρόγειος Ασφαλιστική είναι Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία γενικών ασφαλειών η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1973. Στα προϊόντα της συμπεριλαμβάνονται σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις για την προστασία του ιδιώτη, του επαγγελματία/επιχειρηματία, της περιουσίας και της οικογένειας. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική παρέχει στον ασφαλισμένο ουσιαστική και ολοκληρωμένη κάλυψη, με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

idrogios
Η Support Agents ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019 και μέσα από τη συνεργασία της με ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού (QEL,WAKAM), έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της, προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών τους.

Support Agents
Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση